Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Dobrzyniewo Duże  sprawdź informacje  Na Mapie gminy Dobrzyniewo Duże

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Dobrzyniewo Duże.

Mapa Geoportal Dobrzyniewo Duże
Mapa z granicą gminy Dobrzyniewo Duże

Dane urzędu

Urząd Gminy Dobrzyniewo Dużeul. Białostocka 25Dobrzyniewo Duże, 16-002

Tel: 85 7428155

Fax: 85 7197147

Elektroniczna skrzynka podawcza: /2002032UGDD/Skrytka ESP

E-mail: kancelaria@dobrzyniewo.pl

Powiat: białostocki

Województwo: podlaskie

Numer TERYT gminy Dobrzyniewo Duże: 2002032

Witryna: www.dobrzyniewo.pl

Władze lokalne: Wójt Wojciech Cybulskikancelaria@dobrzyniewo.pl

Poznaj raporty: archiwalne zdjęcia lotnicze oraz zdjęcia satelitarne Dobrzyniewa Dużego

Raport archiwalnych zdjęć lotniczych gminy Dobrzyniewo Duże to narzędzie, które umożliwia sprawdzenie historii wybranej działki lub terenu w gminie Dobrzyniewo Duże na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w różnych latach.

Dzięki temu raportowi możesz odkryć, jak wyglądał obszar z Dobrzyniewa Dużego, który Cię interesuje, w przeszłości. Dowiedz się więcej o Raporcie lotniczym.

Raport zdjęć satelitarnych to usługa, dostarczająca obrazów obszaru Dobrzyniewa Dużego, zdobytych za pomocą nowoczesnych satelitów. Cyklicznie wykonywane, w krótkich odstępach czasu zdjęcia satelitarne pozwalają zaobserwować zmiany w zagospodarowaniu terenu.

Dowiedz się więcej o Raporcie satelitarnym.

lub wybierz działkę bezpośrednio na mapie

Wskaż na mapie Dobrzyniewa Dużego

Gmina Dobrzyniewo Duże w liczbach

Powierzchnia gminy Dobrzyniewo Duże*

161 km2

599 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Dobrzyniewo Duże*

9 619 mieszkańców

930 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Dobrzyniewo Duże*

60 mieszkańców na km2

1300 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Dobrzyniewo Duże

Geoportal Dobrzyniewo Duże prezentuje dane zgromadzone w postaci interaktywnych map gminy Dobrzyniewo Duże, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki w gminie Dobrzyniewo Duże.

Dostęp do danych Geoportalu Dobrzyniewo Duże

Jak powstał Geoportal gminy Dobrzyniewo Duże?

Geoportal Dobrzyniewo Duże powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Dobrzyniewo Duże, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie gminy Dobrzyniewo Duże.

Geoportal Dobrzyniewo Duże umożliwia pozyskanie danych EGIB gminy Dobrzyniewo Duże oraz miejscowych planów zagospodarowania gminy Dobrzyniewo Duże, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Dobrzyniewo Duże

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Dobrzyniewo Duże?

Informacje na Geoportalu Dobrzyniewo Duże

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Dobrzyniewo Duże?

Korzyści z Geoportalu Dobrzyniewo Duże

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Dobrzyniewo Duże?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Dobrzyniewo Duże.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Dobrzyniewo Duże łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Dobrzyniewie Dużym. W zależności od wybranej kompozycji mapy Dobrzyniewa Dużego zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Dobrzyniewo Duże, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Dobrzyniewo Duże oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Dobrzyniewo Duże. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Dobrzyniewa Dużego możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Dobrzyniewa Dużego. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Dobrzyniewo Duże. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana , uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Dobrzyniewo Duże.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Dobrzyniewie Dużym.

  Geoportal gminy Dobrzyniewo Duże posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Dobrzyniewo Duże. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Dobrzyniewie Dużym sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Dobrzyniewo Duże przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Dobrzyniewie Dużym.

  W Geoportalu Dobrzyniewo Duże przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Dobrzyniewo Duże. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Dobrzyniewie Dużym. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Dobrzyniewo Duże zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Dobrzyniewo Duże, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Dobrzyniewo Duże oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Dobrzyniewo Duże.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Dobrzyniewo Duże. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Dobrzyniewo Duże są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Dobrzyniewo Duże podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Dobrzyniewo Duże.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Dobrzyniewie Dużym. W Geoportalu gminy Dobrzyniewo Duże udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Dobrzyniewie Dużym wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Dobrzyniewo Duże.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Dobrzyniewo Duże. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

 • Informacje o sieciach uzbrojenia terenu w media w gminie Dobrzyniewo Duże.

  Dowiesz się o sieciach infrastruktury technicznej w gminie Dobrzyniewo Duże, jakie są dostępne: prąd, gaz, woda, kanalizacja. Jaki procent mieszkańców korzysta z poszczególnych sieci uzbrojenia terenu w gminie Dobrzyniewo Duże. Kto zarządza poszczególnymi sieciami uzbrojenia terenu w gminie Dobrzyniewo Duże.

 • Zabytki w gminie Dobrzyniewo Duże

  Przedstawiamy wykaz zabytków w gminie Dobrzyniewo Duże. Poznasz informacje o liczbie miejsc zabytkowych w gminie Dobrzyniewo Duże oraz najważniejsze informacje o nich. Przedstawiamy statystyki dotyczące rodzajów zabytków w gminie Dobrzyniewo Duże.

 • Informacje o wyborach w gminie Dobrzyniewo Duże

  Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące wyborów w gminie Dobrzyniewo Duże. Prezentujemy listy kandydatów, miejsca lokali wyborczych w gminie Dobrzyniewo Duże i wiele istotnych informacji.

Geoportal Dobrzyniewo Duże dla mieszkańców

Geoportal Dobrzyniewo Duże jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Dobrzyniewo Duże. Na mapie Dobrzyniewa Dużego sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Dobrzyniewo Duże mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Dobrzyniewo Duże. Korzystając z map Geoportalu gminy Dobrzyniewo Duże w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Dobrzyniewo Duże są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Dobrzyniewo Duże dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Dobrzyniewo Duże dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować

Karta informacyjna przedsięwzięcia na budowę hali

Karta informacyjna przedsięwzięcia na budowę hali

Przejdź do wpisu